Vahel on tunni filmimine ja pildistamine lausa õigustatud, kui selle sisuks on õppetöö ning see on õpetajaga kokku lepitud. Pigem indikeerivad kõlavad loosungid lauskeelamistest lähenevaid valimisi, sest on tavapärane, et valimiste lähenedes soovitakse iga ühiskonnagrupi hääli võita ning kuivõrd õpilastel hääleõigus valimistel puudub, siis esitatakse ettepanekuid, mis võiksid õpetajaskonda meelitada.