Sellest vaatest võib tunnistada oma peaga mõtlemise lootusetuks ülesandeks – me tegutseme teiste, kultuuri ette antud raamides. Teisalt, mida teadlikumad oleme säärastest konstruktsioonidest, seda vabamad oleme. Nii et ärgem võtkem „Mälupanga“ rubriigi uut sarja „Keelemälu“ ainult kui võimalust enda silmaringi avardada, vaid ka kui sammu tõelise oma peaga mõtlemise poole. Uued põnevad leiud juba järgmistes lugudes.