Seadus sätestab, millises korras ja kelle poolt saab neid õigusi riivata. Näiteks on sõnumisaladuse riive võimalik vaid kohtu loal. Seadus ei sätesta, et need õiguslikud garantiid ei kehti alaealiste suhtes. Kuna alaealistel paluti telefon ette näidata ning nad seda ka tegid, siis ei saa rääkida „sissehäkkimisega“ võrdsustatavast kriminaalsest tegevusest.