Tänane inimkonna arengutee ei arvesta loodusteadusliku arusaamaga inimtegevuse keskkonnamõjudest ehk planetaarsete taluvuspiiridega. Kliimasoojenemise peatamiseks on tarvilik lisaks kliimasõbralikule energiatootmisele vähendada tootmist ja tarbimist.