Suurt laastamistööd eesti meeste ridades tegi 1941. aastal venelaste režiimi poolt pärast Saksamaaga sõja algamist läbi viidud mobilisatsioon. 22. juunil 1941 andis Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidium välja seadluse „Sõjaväekohuslaste mobiliseerimisest“, mis laienes muidugi ka Balti riikidele. Nõukogude võim pidas küll okupeeritud alade elanikke üldmobilisatsiooni tarbeks väheusaldusväärseks, kuid kiirelt läheneva rinde tõttu oldi sunnitud seda tegema, sest kardeti, et muidu värvatakse need mehed Saksa sõjaväkke.