Paraku on Põhja-Eestis väljaõppe võimalused ammendumas ja paremaid võimalusi vajab ka 2. jalaväebrigaad. Seetõttu ongi ainuke võimalus juba olemasoleva Nursipalu harjutusvälja laiendamine.