Nii kipub ununema, kas keegi on üldse vastutav selle eest, et sellised suured, riiklikult tähtsat strateegilist infrastruktuuriobjektid valmiksid ja täidaksid ülesannet, mida need peavad täitma. Arutelust kipub vägisi jääma mulje, et ei vastuta ettevõtjad, ei vastuta valdkonna ministeerium, ei vastuta ametnikud ega minister. Ja kindlasti ei vastuta riiklik võrguettevõte.