Eestis ületab eesti keelt õppida soovivate inimeste arv kordades riigi pakkumise. Lisaks piirangutele ning kriteeriumitele peaks haridus- ja teadusministeerium eesti keele eest vastutajana pöörama tähelepanu eesti keele õppe võime suurendamisele, sh keeleõpetajate koolitamisele. Haridusministeeriumi poolt esitatud ettepanekud seavad uussisserändajatele põhimõttelised kohustused, ent riik pole võimeline tagama sihtrühmale vajalikus mahus keeleõpet. Sisuliselt nõuame me  riigi elanikelt midagi, mida neil on võimatu saavutada. 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid