Esimese USA-s korraldatud kopsuvähi sõeluuringu kliinilise uuringu tulemused avaldati juba üle kümne aasta tagasi. Meil on olemas teadmine, et kopsuvähi sõeluuring on efektiivne, mistõttu tuleks sõeluuringut esimesel võimalusel ka rakendada, aga kuidas seda teha kõige efektiivsemalt, ei ole veel lõplikult paigas. Küll aga on sellel teemal üle maailma käimas hulk teadusuuringuid. Kahjuks ei ole ühtegi pikemalt kestnud üleriiklikku kopsuvähi sõeluuruuringut, mille alusel teha põhjapanevaid järeldusi. Riiklikud programmid on käivitatud Horvaatias ja Poolas.