Piret Voolaid on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis alates 2000. aastast assistendi, teaduri ja vanemteadurina. 2016. aastast on ta olnud ka Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht. Varasemasse aega jääb töö Eesti Keele Instituudis. Ta on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.

Viimati valiti Eesti Kirjandusmuuseumi direktoriks Tõnis Lukas, kes töötas selles ametis 2021. aasta kevadest 2022. aasta suveni.

Eesti Kirjandusmuuseum on teadus- ja arendusasutus, mis täidab ka riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid, hallates olulisi kultuuriloo ja rahvaluule arhiive ning Eesti rahvusteaviku ja vanaraamatu kogusid.

Eesti Kirjandusmuuseum