Kui riigi tasutud lühiajaline majutus saab läbi, tuleb omavalitsustel leida põgenikele pikemaajaline majutus. „Probleem ongi selles, et meil ei ole enam pikaajaliseks majutuseks kortereid, üüriturg on täis,“ selgitas Havi. „Teiseks, kooli- ja lasteaiakohad on täis. Pole võimalik enam lapsi kuhugi panna. Kui peaks talve tõttu teine põgenikelaine tulema, siis põgenike vastuvõtu poliitikat tuleks muuta ja kindlasti ei peaks KOV-idele [kohalikele omavalitsustele] panna kohustust tagada lasteaia- ja koolikoht,“ rääkis Havi.

Jaga
Kommentaarid