Veel üsna hiljuti teatas õigekeelsussõnaraamat (ÕS), et sõna „neeger“ ei ole eesti keeles solvav.