Näiteks ei või hoone avalikult nähtav osa, monument, skulptuur või ausammas olla vaenu õhutav. Ent see, mis kellegi jaoks võib olla kultuuri- ja ajalooväärtust kandev, võib kellegi teise jaoks olla vaenuõhutav. Arusaamatu on ka seletuskirjast tulenev märkus. Näiteks, kui mõne ajaloolise hoone küljes on okupatsioonirežiimile iseloomulikku sümboolikat, kuid see ei toeta ega õigusta okupatsiooni, võib see alles jääda. Kes saab selliseid hinnanguid anda?