2021. aastal kasutas ainult 5% kõigist Eesti tööandjatest võimalust töötajate tervisekulu katta ja seda aasta keskmisena 92 euro ulatuses. See 92 eurot on vähem kui veerand kogu võimalikust summast. Seega vaja ei ole maksuvaba piirmäära tõstmist, vaid kõigepealt olemasoleva maksusoodustuse kasutamist.