Sellest on ennegi kirjutatud, et Maardu on Tallinna järel populaarseim koht teenindajakaardi taotlemiseks. Seal väljastab erinevalt Tallinna munitsipaalpolitseist taksodokumente MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, mis ei kontrolli kaarti taotlevate inimeste keeleoskust, kuigi seadus näeb ette, et teenindajakaardi taotleja peab oskama vähemalt B1-tasemel eesti keelt. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ei soostunud vastama, miks nad ei kontrolli teenindajakaardi taotleja keeleoskust.