Selle aasta alguses oli neli detsembris tehtud kohtuotsust täitmata, sest neid ohtlikke inimesi ei olnud kuhugi saata. Mõne päeva eest said kaks neist teenuskoha, kuid lisandus juba üks uus kohtumäärusega ootaja. Praegu on kohtus pooleli veel kaheksa uue juhtumi üle otsustamine, aga erihoolekandeasutustes ei ole neile inimestele kohti. Kohti tilgub juurde üksnes nii palju, kui juhtub olema teenuselt lahkujaid.