Peamiseks argumendiks on asjaolu, et Venemaa Föderatsiooni kodanikud võivad kujutada endast ohtu ning juhul, kui Eestis peaksid pinged eskaleeruma, ei tea me ette, kuidas need inimesed käituvad. Esiteks, kui ohuks on ainult Venemaa ja Valgevene kodanikud, siis miks võetakse relvaluba ära ka hallipassi omanikelt ja teistelt välismaalastelt? Kas ka siin elavad ja relvaluba omavad ukrainlased on samuti ohuks? Samuti Moldova, Armeenia, Hiina, Peruu, Kasahstani jt riikide kodanikud?