„Olukord on Haiti ajaloos pretsedenditu,“ ütles Haiti ajaloo uurija professor Matthew Smith. „Selle riigi ajalugu võib kujutada üksteisele järgnevate kriisidega, mille vahel on lühikesed lootuse- ja rahuperioodid. Aga midagi sellist pole varem toimunud.“