Toimetuleku mõttes pole see probleem – kui tarbijale oli jõukohane maksta universaalteenuse hinda novembris ja detsembris, siis on see jõukohane ka jaanuaris. Võib-olla veebruaris on jälle universaalteenuse kasutajate kord oma valiku üle rõõmustada.