Aga kui vähem maksta, siis on hiljem võimalus süüdistuseks – keelatud annetus! Seega ERJK-il võiks olla õigus teha päringuid ja pääseda ligi kõikidele vajalikele andmetele, aga inimeste ülekuulamised jms peaks jääma siiski politsei pärusmaaks.