Võitsid sellised väärtused nagu tõde, väärikus, austus ja alandlikkus, ütles valitud president oma võidukõnes. Petr Paveli tasakaalukat ja arutlevat hoiakut debattides peetakse üheks trumbiks, millega ta võitis valijate poolehoiu.