Elektri hind sisendina on tänasel päeval mõjutamas absoluutselt kõiki eluvaldkondi – meie ettevõtete rahvusvahelisest konkurentsivõimest kuni inimeste vaimse tervise probleemideni välja. Olen täiesti veendunud, et majanduslikust ahistusest ja igapäevasest keerulisest toimetulekust tulenev stress kaoks päevapealt, kui elektri hind kukuks 3–5 sendini kilovatt-tunni eest.