Möödunud aasta aprillis alustas Tartu ülikooli peremeditsiini ja tervishoiu instituut koos Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinikuga uuringut „Eestis töötavate arstide arvamus ja hoiakud eutanaasia ja abistatud enesetapu seadustamise kohta“. Uuringurühma kuulusid Aime Keis, Kadri Suija, Anu Aluoja, Mariann Kiudma ja Heti Pisarev. „Ühiskondlik arutelu näitab ka patsiendi vaates, et tunnetatakse vajadust, aga üks põhjus, miks meie teadusgrupp selle uuringu initsieeris, on see, et me pole ammu küsitlenud, mida arstid sellest arvavad,“ rääkis Tartu ülikooli meditsiinieetika õppejõud, Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu aseesimees ning Euroopa Nõukogu bioeetika ja inimõiguste juhtkomitee liige Aime Keis. 31 küsimusest koosnenud uuringu abil sooviti muu hulgas leida, kuidas on hoiaku seotud demograafiliste ja töövaldkonna teguritega.