Ühest küljest on pilt küll lootustandev: (enda väitel) tubakatooteid mitte kunagi tarvitanuid on õpilaste seas palju rohkem kui täiskasvanud elanikkonnas. Ent kas see ka jääb nii?