Liikuvuse arendamisega tuleb piirkonnas kindlasti tegeleda, Tallinna ja lähivaldade vahel liigub päevas ca 60 000 inimest, kes mugavate ning kiirete alternatiivide puudumisel teevad seda praegu eelkõige autoga. Väikese ringtee asemel tuleb riigi transpordiametil tähelepanu suunata piirkonna ühtse liinivõrgu loomisele - et busside ja rongide väljumised vastaksid elanike vajadustele, et ümberistumised oleksid kiired ning liinivõrgu kasutamine toimuks ühtse piletisüsteemi alusel.