Eesti erakondade esindajad on julgeolekuteemadel arutades ühel meelel: Eesti riigijuhtide olulisim ülesanne on tagada meie riigi vabadus. Seepärast ongi Eesti Päevalehega vestelnud poliitikute sõnul peamiseks sihiks see, et välis- ja kaitsepoliitika oleksid parteideülesed.