Eestit mainiti tekstis aga 56 korda. Nii et see kõne on Eestist ja Eestile. Väga hästi kirjutatud ja esitatud. Lühilausetega. Arusaadavalt.