Ilmne paistab ka soolise aspekti kasvav tähtsus. Valijaskonna meelsuses on märgatav muutustrend, soostereotüübid mõjutavad valimiseelistusi varasemaga võrreldes üha vähem ja naiste osakaal riigikogus kasvab. Torisevate ja käremeelsete meespoliitikute populaarsus on langemas ning säravate, leebema meelelaadiga ja nooremas vanuserühmas naispoliitikute populaarsus kasvamas. Ühtlasi annavad toetuses järgi erakonnad, kes oma retoorikas ja nimekirjades jätkuvalt panustavad patriarhaalsusele.