Või varjutab see kena komme hoopiski seda, mis on peamine – naiste õigusi peab edendama ja kaitsema eelkõige seetõttu, et need on inimõigused, mis paljudele naistele maailmas on senini kättesaamatud?