Võib öelda, et Xi uuesti ametisse nimetamine oli suuresti formaalsus, mille peamiseks eesmärgiks oli etendada keskvõimu ühtsust ja legitiimsust. Hiina presidendi tegelik mõju ja võim tuleneb sellest, et ta on samal ajal ka kommunistliku partei peasekretär ning Hiina relvajõudude ülemjuhataja.