Kuna eelmisel aastal võeti vastu uus etendusasutuse seadus, mille eesmärk oli muuta teatrite rahastus selgemaks ja läbipaistvamaks, erinesid uue rahastusmudeli järgi jagatavad summad senistest summadest. Tänu uuele süsteemile saab nii mõnigi era- ja munitsipaalteater märkimisväärselt rohkem toetust kui eelmisel aastal, aga mõnele teatrile tähendasid uued hindamiskriteeriumid tegevustoetuse vähenemist.