Õpetajate järelkasvu kõneisikuna on mulle mõnevõrra üllatav, et valimiste ajal kõneldi peamiselt julgeolekust, inimeste toimetulekust, mõneti haridusest, investeeringute olulisusest. Pärast valimisi tõdesid aga mitmed riigikogu ja valitsuse liikmed kiirelt, et raha napib ning nüüd avame teemasid, mida valimiskampaania ajal puudutasime oluliselt vähem. Kuna esitati palve oma seisukohta väljendada, siis teen seda. Kõnelesin eelnevalt ka oma gümnaasiumiastme õpilastega.