Rahvusvaheline huvi Eesti e-valimiste vastu on suur ja alati küsitakse, kuidas suhtuvad sellesse valimisviisi erakonnad. Küsitakse, sest valimiste korraldajad on kahjuks globaalselt poliitiliste rünnakute all sattunud ja loomulikult ründavad need, kes pole saanud endale soovikohast valimistulemust.