2022. aastal oli koolinoorte tervisekäitumise uuringu andmete põhjal 11–15-aastaste hulgas viimase kuue kuu jooksul tundnud kurbust ja masendust sagedamini kui kord nädalas 40% tüdrukuid ja 19% poisse. Kaksteist aastat tagasi oli sama näitaja tüdrukutel 25% ja poistel 11%.