Jälgime 4-päevase töönädala efektiivsuses veendumiseks mitmeid mõõdikuid. Peamiselt oleme jaganud need kolme kategooriasse: tööefektiivus (mõõdetud tööaeg, koosolekutele kulunud aeg, saadetud ja vastuvõetud kirjade ning sõnumite arv), ettevõtte tulemused (klienditöö mõõdikud, turunduse ja müügitulemused) ning Scoro kui tööandjaga seotud näitajad (töötajate rahulolu, personali voolavus ning kandidaatide huvi ettevõtte vastu). Võime nendele andmetele tuginedes öelda, et 4-päevane töönädal on olnud edukas.