Seni peetud debati taustal on tervitatav, et Eesti ei ole Euroopast tulnud vihkamisele kihutamist puudutavat raamotsust kergekäeliselt ja kiirkorras täitma asunud. Seni on kiireloomulisele reguleerimisele toodud mitmeid vastuargumente – ohtu on nähtud liigses sõnavabaduse piiramises, ametiasutuste koormamises, aga ka laialivalguvas vaenukõne definitsioonis.