Ent VKG mure, nagu üldse Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslikud näitajad, viitab, et tegelikult peaks eriesindaja peamiseks ülesandeks saama Ida-Virumaa majandusarengu toetamine – sealse tööstuse arendamise ja rohepöörde õiglase ülemineku teelt regulatiivsete tõrgete kõrvaldamine. Mida rohkem stabiilseid ja hea palgaga töökohti Ida-Virumaal on, seda vähem muret hakkab eeldatavasti olema ka meelsusega. Eriti kui tööstuse areng julgustab Ida-Virumaale elama asuma uusi, nõukanostalgiata inimesi.