Kehtima jääb ka Euroopa Kohtu pädevus lepinguga seotud vaidluste lahendamiseks, ehkki paljud konservatiivid on seda pidanud riigi suveräänsuse lubamatuks rikkumiseks. Kuna plaan tekitas varem tugevat vastuseisu, tekitas see küsimuse, kas parteis võidakse teha järjekordselt katset esimees ja riigi peaminister välja vahetada.