1949. aasta märtsis algatasid Nõukogude võimud salaoperatsiooni Murdlaine, et küüditada Siberisse Leedu, Läti ja Eesti elanikke. Naised, lapsed, vanad inimesed – operatsiooni korraldajad ei säästnud kedagi. Küüditamise eesmärk oli saavutada lõplik kontroll 1940. aastal, pärast Saksamaa ja NSV Liidu vahelise mittekallaletungi pakti allakirjutamist, okupeeritud alade üle. Küüditatuid ootasid nälg, haigused ja talumatud töötingimused.