Õigesti tegi, sest peaministri iga sõna mõjub suurele osale kaasvõitlejatest kinnitusena nende erakordsest poliitilisest andest ja võimest saavutada ühiskonnaelu kõige kõrgemaid tippe isegi siis, kui nad on valgusaastate kaugusel sellest, et nad suudavad üldse midagi saavutada.