Kuna arutelu selle üle, kuidas metsi „õigesti mõõta“, on segunenud vaidlusega, kui palju ja milliseid metsi peaks Eestis tulevikus kasvama, on hägustunud ka teadmise ja mulje piir metsastatistika küsimuses. Süvenedes faktidesse ja jättes emotsioonid kõrvale, selgub, et metsandus kui seadusandja poolt tugevalt reguleeritud valdkond on selle tulemusena ka üks enim digitaliseeritud ja seega läbipaistvamaid valdkondi Eesti majanduses üldse. Teadlastena julgeme ka kindlalt väita, et riiklik metsastatistika tugineb põhjalikult läbiproovitud ja usaldusväärsel meetodil kogutud andmetele