1. Anda Eesti vabariigi valitsuse erakorraliste volitustega esindajale Kirde-Eestis õigus võtta Kirde-Eestis korda ja stabiilsust tagavates küsimustes vastu Eesti vabariigi valitsuse korraldustena vormistatud otsuseid (vajaduse korral nende hilisema kinnitamisega Eesti Vabariigi Valitsuse poolt).