Üldiselt võiks öelda, et visiit ei lõppenud Venemaa ega Hiina jaoks hästi, kuna näib, et kumbki neist ei saavutanud oma eesmärke. Sellegipoolest võib Hiinat pidada Venemaa diplomaatiliseks liitlaseks või partneriks, kes toetab Venemaad ka majanduslikult ning üritab aidata sanktsioonidest mööda minna.