Eitamata vähemalgi määral prognooside tähtsust, ehkki vältimatult sisaldavad nad suurt määramatust – minu meelest siiski ainuke, mida oma 20-aastase kogemuse põhjal väita saame, on see, et 40-aastase horisondiga toimingutes saab inimene loota peamiselt iseendale. Valitsuse ülesanne peaks olema luua tingimused võimalikult lihtsaks ja riskivabaks tegutsemiseks.