Eesti tervishoiukulud on ühed Euroopa madalaimad, kuid see pole uhkusekoht, vaid süsteemne ja aastakümneid kestnud alarahastatus. Kokku hoiame kõige tähtsama – meie kõigi tervise – arvelt ning teeme seda jätkuvalt. Vähem raha tähendab ka madalamaid palku tervishoius, vähem vastuvõtuaegu ja kitsamat ringi teenuseid-ravimeid. Paari aasta tagused andmed näitasid, et Eestis oli katmata ravivajadus 15,5 protsendil elanikest, samal ajal kui EL-i keskmine oli 1,7%.