Järgnesid põhjendused, millest esimesena tõi peaminister ette Elektrilevi tühjakskantimise. Tühjakskantimine on muidugi tugevasti laetud väljend, aga eeldatavasti ei kasutanud Kallas seda mitte juriidilises, vaid kujundlikus tähenduses – muidu peaks Sutterit ilmselt ootama kriminaalasi. Kallas jätkas: „Kui valitsus sai sellest [tühjakskantimisest] teada, tegime valitsuse tasandil otsuse, öeldes: pange tagasi need inimesed, pange tagasi need ressursid – neid on vaja selleks, et elektrikatkestusi ei tuleks. Nad ei teinud seda. Siis tulid Saaremaa tormid ja mida me nägime – inimesed olid nädalaid elektrita! Selle eest ei vastutanud keegi.“ Teiseks tõi peaminister ette Narva elektrijaamade jahutusvee küsimuse. „Valitsus tegi otsuse, andsime selle Eesti Energiale, augustis selgus, et mitte midagi ei ole tehtud,“ rääkis peaminister.