Eesti eri osade põlist keelepruuki analüüsides on keeleteadlased avastanud, et meile on aja jooksul sisse rännanud omajagu erinevaid teisi keeli kõnelenud uusi eestimaalasi. Nende keeled on jätnud eri kantide murretesse oma jäljed, mis võimaldavadki kunagisi immigratsioone tuvastada. Seda ka siis, kui ajalooürikutes täpsemad andmed selle kohta puuduvad.