Näen, te olete väsinud. Kas esietenduse väljatoomine on alati viimset jõudu väljanõudev või oli see nõnda üksnes seekord?