Rahvuslik ringhääling on Eestis samuti tegus. Kui kasvab riigieelarveline eraldis, ostab ERR sisse rahvusvahelist teleprogrammi, spordi-, kultuuri- ja meelelahutusformaate; arendab uusi portaale, kasvatab personali ja tõstab palku. ERR tegutseb täpselt nii avaralt kui selle nõukogu ning riigikogu (läbi eelarve ja ringhäälinguseaduse) lubavad. ERR ei pea otseselt muretsema ei lugejate-vaatajate eelistuste, tööjõuturu ja palgatingimuste pärast, selle tegevust ei piira sotsiaalmajanduslik tegelikkus, vaid ainult riigikogu heldus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid