Tehisaru ChatGPT esimene versioon valmis 2018. aastal. Versiooni 3.5, mis kõik tehnoloogiaentusiastid vaimustusse ajas, avaldas nüüdseks Microsoftiga partnerluses tegutsev USA tehisarulabor OpenAI detsembris. Juba märtsis sai tarvitamisvalmis versioon 4, mis on tekstipõhise info kasutamises 3.5-st ligi kümme korda võimekam, valdab muu hulgas ladusalt ka eesti keelt, on suuteline edukalt sooritama paljude erialade ülikoolitaseme eksameid jne. Aga OpenAI pole öelnud, et see on nende jaoks tehisaru arendamise piir, lisaks jookseb nendega võidu mitu muud tehisaru arendajat, kellele ei anna ChatGPT kuulsus rahu.